06/02/2019

« Oʻzbekistonda tadbirkorlik va bank sohasidagi yangi islohotlar: 2019 yilning muhim vazifalari, muammolarning ochiq tahlili va zamonaviy yechimlari»

06/02/2019

« Oʻzbekistonda tadbirkorlik va bank sohasidagi yangi islohotlar: 2019 yilning muhim vazifalari, muammolarning ochiq tahlili va zamonaviy yechimlari»

6-fevral 2019-yil, 11:00-13:30
26/01/2019

“Oʻzbekistonda yoshlarga oid siyosat: islohotlarning yangi davridagi muhim vazifalarga zamonaviy yondashuv va muammolar tahlili”

26/01/2019

“Oʻzbekistonda yoshlarga oid siyosat: islohotlarning yangi davridagi muhim vazifalarga zamonaviy yondashuv va muammolar tahlili”

26 yanvar 2019 yil, 11:00-13:30
25/01/2019

Жамоат, нодавлат-нотижорат ташкилотларининг реестри

23/01/2019

“Sogʻliqni saqlash tizimi: islohotlarning yangi bosqichi, muammolar tahlili va ijtimoiy qoʻllab-quvvatlash”

23-yanvar 2019-yil, 11:00-13:30
19/01/2019

“Oʻzbekistonda inson huquq va manfaatlarining himoyasi: islohotlarning yangi bosqichi, yangi yondashuvlar va muammolar tahlili”

19 январь2019 года, 11:00-13:30
19/01/2019

“Oʻzbekistonda inson huquq va manfaatlarining himoyasi: islohotlarning yangi bosqichi, yangi yondashuvlar va muammolar tahlili”

17/01/2019
Хотин-қизларнинг жамиятдаги ўрнини ошириш, уларнинг нафақат оилада, балки мамлакатда олиб борилаётган ислоҳотлардаги фаол иштирокини таъминлаш