Tashkilot faoliyatining asosiy maqsadi – doimiy faoliyat yurituvchi interaktivmedia maydoncha sifatida milliy ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlikda mamlakatimizda sodir bo‘layotgan muhim ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va xalqaro tadbirlarni yoritish hamda keng jamoatchilik e’tiboriga yetkazishdan iborat.

Tashkilot maqsadiga erishish uchun quyidagi vazifalarni amalga oshiradi:

  • davlat boshqaruv organlari, ekspertlik hamjamiyati vakillari, turli chet el va mahalliy mutaxassislar bilan ommaviy axborot vositalari uchun mavjud muammolarni muhokama qilish, ilg‘or xalqaro tajribalarni tatbiq etish va hamkorlikda muammolarni hal qilish yo‘llarini ishlab chiqishga qaratilgan muqobil muloqot media maydonini shakllantirish;
  • davlat, fuqarolik jamiyati va OAVlar o‘rtasidagi ochiq muloqot asosida mamlakatning ijobiy imidjini va brendingini qaror toptirish va mustahkamlashga ko‘maklashish;
  • O‘zbekistondagi qulay investitsion iqlimni shakllantirish va saqlab qolish, xorijiy investorlarni keng jalb qilishga qaratilgan islohotlar mazmun-mohiyatini ochib berish;
  • mamlakat aholisi va xalqaro jamoatchilik orasida dolzarb vazifalarni muhokama qilish, jamoatchilik fikri asosida uchrashuv va muloqotlar mavzusini, hamda qatnashchilar doirasini belgilash asosida maqbul axborot fonini shakllantirishda qatnashish.

Tashkilot faoliyatining asosiy maqsadi – doimiy faoliyat yurituvchi interaktivmedia maydoncha sifatida milliy ommaviy axborot vositalari bilan hamkorlikda mamlakatimizda sodir bo‘layotgan muhim ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va xalqaro tadbirlarni yoritish hamda keng jamoatchilik e’tiboriga yetkazishdan iborat.

Tashkilot maqsadiga erishish uchun quyidagi vazifalarni amalga oshiradi:

  • davlat boshqaruv organlari, ekspertlik hamjamiyati vakillari, turli chet el va mahalliy mutaxassislar bilan ommaviy axborot vositalari uchun mavjud muammolarni muhokama qilish, ilg‘or xalqaro tajribalarni tatbiq etish va hamkorlikda muammolarni hal qilish yo‘llarini ishlab chiqishga qaratilgan muqobil muloqot media maydonini shakllantirish;
  • davlat, fuqarolik jamiyati va OAVlar o‘rtasidagi ochiq muloqot asosida mamlakatning ijobiy imidjini va brendingini qaror toptirish va mustahkamlashga ko‘maklashish;
  • O‘zbekistondagi qulay investitsion iqlimni shakllantirish va saqlab qolish, xorijiy investorlarni keng jalb qilishga qaratilgan islohotlar mazmun-mohiyatini ochib berish;
  • mamlakat aholisi va xalqaro jamoatchilik orasida dolzarb vazifalarni muhokama qilish, jamoatchilik fikri asosida uchrashuv va muloqotlar mavzusini, hamda qatnashchilar doirasini belgilash asosida maqbul axborot fonini shakllantirishda qatnashish.